Tabanca Ruhsatı

Nomad Tech ile Öğren

Tabanca Ruhsatı

Tabanca Ruhsatı

Tabancaların kullanılabilmeleri ya da bulundurulabilmeleri için tabanca ruhsatı alınması zorunludur. Yasal olarak bir zorunluluk olduğundan dolayı alınmaması durumunda farklı cezai yaptırımlar ile karşılaşılabilmektedir.

Tabancaların bulundurulabilmeleri ya da taşınabilmeleri için mutlaka gerekli ruhsatların alınması gerekmektedir. Yasa dışı yollardan elde edilen silahların yakalanmaları ile birlikte yasal olarak bazı yaptırımlar ile karşılaşılabilmektedir. Birçok farklı riski barındıracak olan bu silahların satın alınmalarının kesinlikle silah satışında yetkili yerlerden yapılması gerekmektedir. Ruhsatsız silah tedarik eden yerlerden alacağınız silahların geçmişte yasa dışı olaylarda kullanılıp kullanılmadıkları konusunda kesinlikle emin olamayacaksınız. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde sorun yaşamamak için kesinlikle silah ruhsatlarının alınması gerekmektedir.

Meskende Tabanca Bulundurma Ruhsatı

Tabanca ruhsatı kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. Taşıma için ya da belirli meskenlerde bulundurma için ayrı ruhsatların alınması gerekmektedir. Meskende silah bulundurma için ruhsatın verilmesi için eğer bulunan yere polis bakıyorsa ilgili emniyet müdürlüğüne, jandarmanın yetki alanı içerisinde ise jandarmaya belgelerin ibraz edilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Meskende silah bulundurma başvurusunda istenilen evraklara bakacak olursak:

·         Eğer silah başkasından alınacak ise karşılıklı devir dilekçesi ile birlikte silahın ruhsat fotokopisi. Başkasından alınmayacak ise sadece dilekçe,

·         Yarım kapaklı karton dosya,

·         Nüfus cüzdanının aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir,

·         Tam teşekküllü devlet hastanelerinden ya da üniversite hastanelerinden alınan silah ruhsatı almada sakıncası bulunmadığını gösterir rapor,

·         4 adet renkli ve son 1 yıl içerisinde çekilmiş fotoğraf,

·         Silahın da getirilmesi gerektiğinden yol nakil belgesi,

·         5 yıllık bulundurma ruhsatı için yatırılmış olan harç makbuzu,

·         Müracaat esnasında parmak izi alınacaktır,

·         Başvuru yapacak olan kişinin son 15 gün içerisinde 1.000 TL’yi geçen vergi borcunun olmadığına dair belge.

Can Güvenliği Taşıma Ruhsatı

Can güvenliğinin tehlikede olduğu nedeniyle taşıma ruhsatı almak isteyenler için meskende bulundurma ruhsatında istenilen belgelerin yanı sıra neden can güvenliğinin olmadığını gösterir belgenin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu evraklar ile yapılan başvuru ile birlikte tabanca ruhsatı yapılacak olan incelemelerin ardından verilecek ya da reddedilecektir. Yasal olarak zorunlu olması nedeniyle ruhsatsız silah bulundurma ya da taşıma sizleri zor durumda bırakabilecektir.

Kullanıcı Yorumları