Savunma Sanayi

Nomad Tech ile Öğren

Savunma Sanayi

Savunma Sanayi

Ulusal savunma alanında ihtiyaç bulunan araç ve gereçlerin üretimini sağlayan sektör savunma sanayi olarak adlandırılır. Sınırları belirlenmiş her kara parçası bir ülke olarak adlandırılır. Ülkelerin devamlılığını sağlaması ve daha güvenli bir topluluğa sahip olması için sınırlarını korumakla yükümlü olması gerekir. Bu sınırları korumak için de ülkeler insan gücünden oluşan bir topluluk oluşturur. Oluşturulan bu toplulukların savunma konusunda ihtiyacı olan eksikleri de savunma sanayi karşılar.

Savunma sanayi bir sektör olarak anılır ve bu sektör gelişmiş ülkelerin ekonomik yatırımlarında büyük bir yer kaplar. Daha az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ise kaynak savunma sanayine aktarılır. Yani her ülkenin büyük ya da küçük bir takım savunma sanayi yatırımları bulunur. Savunma sanayisi genellikle ülkelerin kendi ulusal sermayeleri tarafından üretilir. Üretilen ürünlerin niteliği ve üretimin gerçekleşmesi için gereken sermaye hacmi öte yandan güvenlik açısından bir yere bağlı olmama durumu ülkeleri bu alanda, kendi yatırımlarını yapmaya zorlamıştır. Bu alanda üretilen ürünler tanklar, insansız hava araçları, silah, uçak, helikopter ve benzeri savunma alanında dair her şeydir. Bazı ülkeler nükleer silah alanında da yatırım yapmaktadır. Her ne kadar nükleer silahları kullanmak uluslararası hukuka göre sivil halkı yok etmeye dayalı olduğu gerekçesiyle suç sayılsa da ülkeler bu silahları hem savunma hem de tehdit amacıyla geliştirip ellerinde bulundurmaktadırlar.

Günümüz kriterleri içerisinde savunma sanayi bakımından en gelişmiş olan ülkeler İsrail, Amerika gibi ülkelerdir. Bu ülkeler bakıldığı zaman hem ekonomik alanda gelişmiş hem de siyasal konumuyla güç sahibi olan ülkelerdir. Stratejik noktalarda bulunan bu ülkeler eski dönemlerine bakıldığı zaman başka ülkelere bağlı bir savunma mekanizması geliştirdikleri fark edilir. Ülkemizin jeopolitik konumu gereği önem arzeden ve ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan Türk Savunma Sanayisi de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamaya ve rekabetin had safhaya ulaştığı uluslararası pazarda ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.

Türkiye’deki özel sektörün azami düzeyde iştirak edeceği, teknolojik yeniliklere uyumlu ve bu yeniliklerin kaynağı olabilecek ulusal bir savunma sanayini geliştirilmesi, devlet tarafından benimsenmiş bir prensiptir. Bu prensibin sağlanmasında en etkin faktörlerden birisi de hiç şüphesiz vergilendirme politikalarıdır. NomadTech firması da savunma sanayine hizmet etmeyi hedef almış firmaların başında gelen önemli markalardan biridir. 

Kullanıcı Yorumları