Kurusıkı Tabanca Kanunu

Nomad Tech ile Öğren

Kurusıkı Tabanca Kanunu

Kurusıkı Tabanca Kanunu

Kurusıkı tabanca kanunu, tıpkı gerçek silahların kullanımında olduğu gibi özeldir. Silah temin eden herkesin bilmesi gerekiyor.

Kurusıkı tabanca kanunu ile gerek silah kullanımı, gerek silah bulundurma gibi pek çok husus kanun üzerinden incelenir. Sunulan tüm detaylara göre, kanun dışına çıkmamak adına gereken özenin gösterilmesi gerekiyor. Bunu değerlendirip, direkt olarak kanun üzerinden silah temini ve silah kullanımının olmasına özen göstermelisiniz.

Kurusıkı Tabanca Kanunu: Amaç ve Kapsam

Çıkarılan kanun üzerinden yasal çerçeve içerisinde silah kullanımının olması son derece önemlidir. Bunu göz önünde bulundurmanız halinde ilk olarak amaç ve kapsam hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Ses ve gaz fişeği atan silah olarak, direkt olarak geniş kapsamda bir tanım yapılmıştır. Kanun bu kapsamda sunularak, direkt olarak geniş bir şekilde ifade edilmiştir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer aletler hakkında kanun girmeyen silahların imalı, taşınması, satışı ya da bulundurulması belgeye bağlı değildir.

2008 Yılında Çıkarılan Kanun

Kurusıkı olması sebebi ile kurusıkı silahların taşınmasında ya da kullanılmasında herhangi bir fiili yaptırım yoktu. Ancak 2008 yılından bu yana, yeniden kanun düzenlemesi ile Kurusıkı tabanca kanunu ile para cezasının olması, kullanım taşıma gibi durumlarda devletin yaptırımının olması sağlanmış oldu. Elbette bu durumun niteliği, silahın çeşidi, kullanım durumu ve çok daha fazlası tarafından şekillenmektedir. Kanun detaylarına göre yaptırımı olduğu bilinerek, ona göre hareket edilebilir.

‘‘Kanunun 2. maddesinde, bu Kanun kapsamına giren silahların imal, ithal ve ihracına ilişkin şartlar belirtilmiştir. Buna göre silahlar; 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülmeyecek ve üzerinde 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan rengi ve şekli belirtilerek açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilecek ve ithal edilecektir.’’

Para Cezası Yaptırımı;

‘‘Kanunun “Taşınması, satışı ve nakli” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, Kanun kapsamına giren silahların “taşınması” yasak kılınmış olup, 4. maddenin 2. fıkrasında bu yasağa aykırı davrananların beş yüz Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.’’

Para cezasının getirilmesi, taşınması durumunda  kanunda bir açıklık olduğu görülmüştür. Son kurusıkı silah taşıma kanunu kapsamında gereken incelemeler yapılarak, eksikliğin giderilmesi üzerine meclise sunulan öneriler de vardır. Bu durum tamamen taşınan silahların korkutma amacının dışına çıkması, silahların tehlikelere yol açması ile alakalı bir durumdur.

“Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.

Şeklinde kanunda yer alan detaylar da vardır. Kurusıkı silah taşımak yasak mı gibi soruların yanıtına göre, resmi cevaplara göre hareket etmek en doğrusu olacaktır. Kanun detayları sunuluyor. 

Kullanıcı Yorumları